قدم قدم زندگی

دیروز آرزو می کردم که بتوانم دست اتفاق را بگیرم که نیافتد ، اما امروز می فهمم که اتفاق هم که بیافتد ، من زندگی خواهم کرد ....لیلی وار....لیلی سا

دی 91
1 پست
لیلی_سا
1 پست