قدم قدم زندگی

دیروز آرزو می کردم که بتوانم دست اتفاق را بگیرم که نیافتد ، اما امروز می فهمم که اتفاق هم که بیافتد ، من زندگی خواهم کرد ....لیلی وار....لیلی سا

هیچ اتفاقی بی حکمت نیست....این ممکنه آخرین خشت این خونه باشه ولی آخرین حرف من نیست......من شادم....من زندگی می کنم با شادی......به کوری چشم همه ی حسودها.....

ممنون از تموم همراهان همیشگی لحظه هام.....

(لیلی سا)

قدم قدم زندگی ::: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠|||دقایق ::: ٦:٤٦ ‎ب.ظ |||وصف زندگی::: لیلی سا

خطی به یادگاری () |

معمار : لیلی سا